תרבות צריכה

תרבות צריכה חדשה – משמעותה חשיבה חברתית סביבתית ולא רק עצמית. הדבר החשוב ביותר שיש לזכור הוא כי איננו פרטים העומדים כל אחד בפני עצמו, אלא כולנו פרטים המרכיבים קבוצה. בכדי להגיע להשלמה והגשמה, כל אחד חייב לתת את חלקו.

סגור תגובות